Na zawsze w naszych sercach

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Janiny Telechiewicz. Znana nam wszystkim jako Pani Asia, prowadziła sekretariat Dolnośląskiej Federacji Sportu od 1985 do 2017 roku. 
Pogrzeb odbędzie się 12  kwietnia po mszy o godz. 11.00 w kościele Miłosierdzia Bożego na os. Rycerskim w Przemyślu. Pochówek na Cmentarzu głównym przy ul. Słowackiego.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie oraz Przyjaciołom.