25-lecie Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży

5 czerwca br. w WOSiR w Drzonkowie odbyła się ogólnopolska konferencja „25- lecie Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży w 100 – leciu Polskiego Komitetu Olimpijskiego”. Celem było podsumowanie cyklu 25-lecia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Polsce, ocena stanu organizacyjnego, zachodzących zmian, rozwoju i poziomu sportowego oraz roli olimpiad w systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego w Polsce.

Arkadiusz Zagrodnik odbierający wyróżnienie