Akcje lato

Szanowni Państwo,

poproszę o przesłanie wykazu akcji organizowanych w okresie 26 czerwca – 30 września – KWJ i KWM w terminie do 15-go czerwca.
W roku bieżącym wakacje zaczynają się 26 czerwca. W wykazie należy ująć akcje minimum 5-cio dniowe.
Brak zgłoszenia akcji w wykazie i przesłania do działu szkolenia uniemożliwi sfinansowanie ich ze środków MSiT w ramach Kadr Wojewódzkich

Poproszę o wpisywanie terminu akcji cyframi arabskimi zgodnie z załączonym wzorem.

W załączeniu stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2010 roku podpisane przez Podsekretarza Stanu Mirosława Sielatyckiego, dotyczące rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18 poz. 102 To jest ta dobra wiadomość !

Paweł Olszański Kierownik Wyszkolenia DFS

AKCJE LETNIE 2010-2