Centralny Ośrodek Sportu Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku

Od kwietnia 2012 roku funkcjonuje w COS-OPO w Giżycku nowoczesna hala sportowa.
Obiekt ten jest doskonałym miejscem do treningów zawodników jak również spełnia wszystkie warunki do organizacji różnego rodzaju imprez sportowych.
 W załączeniu przesyłam naszą ofertę na organizacje obozów sportowych dla zawodników kadr wojewódzkich.

Centralny Ośrodek Sportu
Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 22
www.gizycko.cos.pl