Dodatkowe środki na szkolenie KWJ w 2010

Chętne związki prosimy o składanie wniosków do 06.10.2010 na dodatkowe środki z przeznaczeniem na akcje szkoleniowe KWJ.

Należy podać : miejsce, termin, liczbę osób i wnioskowaną kwotę.
Rozpatrywane będą wnioski tylko tych dyscyplin, które w terminie do 30.09.2010 dostarczyły zgodnie z obowiązującym terminem test MTSF oraz rzetelnie i terminowo rozliczały się do tego terminu.

Dotyczy: dyscypliny olimpijskie.