Dolnośląska Federacja Sportu nagrodzona Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląska Federacja Sportu nagrodzona Odznaką Honorową I stopnia Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienie przyznał Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Odznaczenie otrzymują osoby lub instytucje, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju regionu. Dolnośląską Federację Sportu nagrodzono za wieloletnie wspieranie rozwoju sportu na terenie Dolnego Śląska. Podczas uroczystości wyróżnienie wręczyli Cezary Przybylski, marszałek woj. dolnośląskiego oraz Andrzej Jaroch, przewodniczący sejmiku.

Odznakę stanowi medal, na awersie którego umieszczone jest godło z herbu Województwa Dolnośląskiego. Na rewersie w wawrzynowym półwieńcu wygrawerowana została nazwa wyróżnionej organizacji.

Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego  – polskie odznaczenie samorządowe jest wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania naszego województwa. Może być nadawana obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, przedsiębiorstwom i instytucjom. Odznaka podzielona jest na dwa stopnie:

  • I stopień – Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego,
  • II stopień – Odznaka Honorowa Srebrna Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego