Dolnośląskie Związki Sportowe

Wszystkie Związki Sportowe są zobligowane do dostarczenia, do 30.11.2011 w formie pisemnej i elektronicznej zaktualizowanego preliminarza UMWD do działu szkolenia. W przypadku jeśli nie  nastąpiły zmiany w stosunku do planu pierwotnego prosimy również o przesłanie takiej informacji.

 Paweł Olszański
Kierownik Wyszkolenia Dolnośląskiej Federacji Sportu