Dotyczy: Przetargu na dostawę standardowego sprzętu sportowego

Na podstawie art. 38 ost. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.  Prawo zamówień publicznych w imieniu Zamawiającego, tj. Dolnośląskiej Federacji Sportu, informuje o zapytaniu jakie wpłynęło od wykonawcy do części 3- Sprzęt dla dyscypliny „Kolarstwo Szosowe” oraz odpowiedzi jakiej udzielił zamawiający.

postępowanie 07.06.2011