Dotyczy: Przetargu na dostawę standardowego sprzętu sportowego

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku.  Prawo zamówień publicznych w imieniu Zamawiającego, tj. Dolnośląskiej Federacji Sportu, informuje o wynikach postępowania.
Szczegóły w załączniku:

przetarg 07.07