Mikrokonferencja – Innowcje w aktywności

Serdecznie zapraszamy do udziału w Mikrokonferencji „Innowacje w Aktywności” podsumowującej wybrane projekty realizowane w 2018 roku. Chcielibyśmy wspólnie przyjrzeć się możliwościom, jakie dają wypracowane w ramach tych projektów narzędzia oraz priorytetom w zakresie promocji aktywności fizycznej na nadchodzący rok.
Do udziału w spotkaniu zapraszamy praktyków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także działających w strukturach miasta. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo do nas dołączyć.

MIKROKONFERENCJA – INNOWACJE W AKTYWNOŚCI
Spotkanie podsumowujące projekty Active Voice i European Us Girls
Wrocław, 20 grudnia g. 10:00
Hotel IBIS Styles, Plac Konstytucji 3 maja 3
10:00 Kawa i rejestracja
10:45 Powitanie uczestników
11:00 – 12:00 European Us Girls
Prezentacja idei peer leadership i narzędzi wypracowanych w ramach
projektu pod kątem wykorzystania w codziennej pracy.
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa | Sesja Q&A
12:15 – 13:15 Active Voice
Potrzeba rzecznictwa w zakresie aktywności fizycznej. Co możemy zrobić wspólnie, żeby ruch i aktywność fizyczna znalazły się wyżej na agendzie politycznej szczebla lokalnego i krajowego, a także jakie inicjatywy podejmowane są obecnie na poziomie międzynarodowym.
13:15 – 14:00 Zapraszamy na obiad i świąteczny poczęstunek
14:00 – 16:00 Konsultacje indywidualne
Zapraszamy do rozmowy o tym, jak Państwo sami i/lub organizacje, w których działacie mogą się włączyć w działania V4Sport w obszarze aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem udzia- łu kobiet i dziewcząt w różnych formach aktywności.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na konsultacje drogą mailową, wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na adres m.stachowiak@v4sport.eu do wtorku, 18 grudnia włącznie.