Konkurs na dostawę strojów reprezentacyjnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dostawa strojów reprezentacyjnych dla ekipy województwa dolnośląskiego na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży.
W załączeniu specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

konkurs ubiory

ogłoszenie o zamówieniu 17.03

wzór umowy 16.03

załączniki 16.03

ogloszenie o zmienie ogloszenia