KURS INSTRUKTORÓW BADMINTONA ŁAZISKA GÓRNE 2012/2013

Część specjalistyczna ; oś. MOSIR ul. Ogrodowa 50 tylko dla absolwentów kierunku wychowanie fizyczne lub sport
I zjazd ; 28-29.12.2012,
II ; 17-22.02.2013 + praktyka szkolno-klubowa
Organizatorem kursu jest Biuro Usług Sportowo- Handlowych „BUSH” Krzysztof Englander 80-177 Gdańsk ul. Pólnicy 31/10

Odpłatność: 1200 zł za uczestnictwo w części specjalistycznej + 100 zł
EGZAMIN
Kadra szkoleniowa: Krzysztof Englander – trener kl I
Andrzej Klej – trener kl II , + trenerzy współpracujący z Biurem BUSH
Wymagania dotyczące uczestników:
a/ posiadanie minimum licencjatu na kierunku wychowanie-fizyczne
b/ umiejętności średnio zaawansowane
c/ zaświadczenie od lekarza 1-go kontaktu o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy jako instruktor sportu/badmintona
ZGŁOSZENIA
w terminie do 24.12.2012 z podaniem daty i miejsca urodzenia, adresu i poziomu wykształcenia proszę przesłać na adres e mail: biuro@sportinstruktor.pl

Wpisowe w wys. 100 zł. należy wpłacać na konto organizatora :
nr. 86 1020 1811 0000 0602 0016 6249 wraz z zgłoszeniem.
Opłatę można podzielić na 2 raty / np. w 2012 i 2013 roku po uzgodnieniu/
Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi . Za opłatę wystawiona będzie faktura Vat.
Noclegi i wyżywienie można rezerwować w MOSiR Łaziska; email;wojciechdrwiega@wp.pl, Tel ;511078472

Absolwenci kursu otrzymują legitymację instruktora badmintona wydaną przez MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI

Informacje inne : Krzysztof Englander tel 503 333 195 oraz na stronie www.sportinstruktor.pl

KRZYSZTOF ENGLANDER/ TRENER KL I