Kurs instruktorów sportu

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu zamierza zorganizować kurs instruktorów sportu część ogólną dla potrzeb wszystkich zainteresowanych dyscyplin.

Przewidywany termin kursu 17.04.-23.05.2010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres: Dolnośląska Federacja Sportu, 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, upływa w dniu 15 kwietnia br. Przewidywany koszt kursu ok. 450,-zł.

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  • podanie z adresem i telefonem kontaktowym;
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni;
  • aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia zajęć sportowych.

Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie DFS, adres j.w.
Informacje szczegółowe udzielane są pod nr tel. (0-71) 367-18-45.