Kurs instruktorów sportu

UWAGA:

Termin naboru na kurs instruktorów sportu część ogólna przedłużono do 20 października 2010 r.

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu zamierza zorganizować kurs instruktorów sportu część ogólną dla potrzeb wszystkich zainteresowanych dyscyplin.

Przewidywany termin kursu 23.10.-28.11.2010 r. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres: Dolnośląska Federacja Sportu, 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, upływa w dniu 15 października br. Przewidywany koszt kursu ok. 450,-zł. Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

  1. podanie z adresem i telefonem kontaktowym;
  2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni;
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia zajęć sportowych.

    Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie DFS, adres j.w.
    Informacje szczegółowe udzielane są pod nr tel. (0-71) 367-18-45.