Kurs Instruktorów Strzelectwa

Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na obiektach Wojskowego Klubu Sportowego „Ślask” we Wrocławiu organizuje kurs instruktorów strzelectwa sportowego.
Kurs odbędzie się w miesiącach październik – grudzień 2014 roku w wymiarze: część ogólna 80 godzin, część specjalistyczna 130 godzin.


 
Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskują:

  • tytuł instruktora strzelectwa sportowego (legitymacja wydana przez PZSS)
  • uprawnienia sędziego III klasy
  • uprawnienia prowadzącego strzelanie

kwestionariusz osobowy

KURS – informacje

Opublikowane w kurs