Kurs instruktorów tenisa

Regionalne Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Sportu informuje, iż w dniu 5 marca 2010 roku o godz. 9,00 w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi, ul. Milionowa 12 rozpocznie się kurs instruktorów tenisa – część specjalistyczna. Uprawnienie do udziału w części specjalistycznej są absolwenci AWF, absolwenci kursów instruktorów sportu – część ogólna, szkoleniowcy innych dyscyplin sportowych oraz absolwenci innych uczelni o kierunku wychowanie fizyczne w ramach, którego realizowana była teoria sportu. Koszt kursu wynosi 1.450,00 złotych, płatne w trzech ratach + 50,00 zł koszty egzaminacyjne. Pierwszą ratę w wysokości 550,00 zł należy wpłacić w biurze lub przekazać na konto bankowe Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 lutego 2010 r. Bliższe informacje można uzyskać osobiście w biurze Stowarzyszenia w godz. 11,00 ? 13,00 lub telefonicznie pod numerem 42 632-27-81 lub 603 39-20-29 oraz na stronie internetowej www.rstiis.com