Możliwość pozyskania dodatkowych środków na szkolenia KWJ

Związki Sportowe Bardzo proszę o informację do dnia 21.11.2009 (na konferencji, na piśmie) które związki chcą otrzymać środki dodatkowe na Szkolenie KWJ (dodatkowe akcje lub zwiększenie środków na zaplanowane) pod warunkiem realizacji i rozliczenia do 15 grudnia 2009.