Nagroda dla dolnosląskich działaczy

Miło nam poinformować, że Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz uhonorował Prezesa DOZTS Zygmunta Sutkowskiego oraz byłego Prezesa DOZSG Daniela Perskiego Nagrodą Indywidualną Pierwszego Stopnia w uznaniu zasług za całokształt osiągnięć sportowych.
Wyróżnienie to jest najwyższą nagrodą przyznawaną przez MSiT co roku wąskiemu gronu najbardziej zasłużonych działaczy sportowych.