Nagrody Sportowe 2017

Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki informuje, iż termin składania wniosków o przyznanie nagrody sportowej dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe upływa 31 października 2017 roku. Wniosek o nagrodę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania i oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, które należy dołączyć do wniosku można pobrać ze strony www.umwd.pl