Obowiązkowe oświadczenia

W związku z wymogiem formalnym wszyscy uczestniczący w realizacji umów związanych ze szkoleniem kadr wojewódzkich -zawodnicy, trenerzy, sędziowie- są zobowiązani do podpisania oświadczenia i dostarczenia go do Działu Szkolenia Dolnośląskiej Federacji Sportu 50 – 529 Wrocław ul Borowska 1-3  w nieprzekraczalnym terminie  30.04.2012 r. Wzór oświadczenia w załączniku.

Związki sportowe zobowiązuje się do przypilnowania terminu realizacji.oświadczenie o danych osobowych