OOM Lato 2016

OOM

Organizację XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyki powierzyło Samorządowi Województwa Dolnośląskiego. W imieniu MSiT i UMWD realizatorem zadania jest Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu. To już XII Finały OOM organizowane przez DFS.
Czas trwania OOM 15.06.2016 – 26.08.2016