OOM Małopolska 2019

W załączeniu Komunikat Organizacyjny nr 1 dotyczący zawodów finałowych XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2019 wraz z załącznikami.

Bardzo proszę o przekazanie informacji wszystkim osobom reprezentującym Państwa instytucję, którzy będą uczestniczyć w olimpiadzie, w szczególności: kierownikom ekip wojewódzkich, trenerom koordynatorom, sędziom i przedstawicielom związków, zainteresowanym klubom reprezentującym sporty objęte programem olimpiady oraz innym osobom biorącym czynny udział w zawodach.

Warunkiem udziału w zawodach finałowych XXV OOM Małopolska 2019 jest przedłożenie przez wszystkich uczestników (zawodników, trenerów i opiekunów, sędziów, przedstawicieli pzs) podpisanej listy meldunkowej (jedna na ekipę wojewódzką w danym sporcie) oraz oświadczenia o ochronie danych osobowych (druki w załączeniu).

Wojewódzki interdyscyplinarne stowarzyszenia sportowe proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na proces zgłaszania ekip wojewódzkich, w szczególności o dokładne i kompletne wypełnienie druku zgłoszeń oraz list meldunkowych zgodnie z zawartymi informacjami oraz zapisami ujętymi w decyzji nr 1 MSiT z dnia 15 stycznia 2019 r.

Komunikat 1 XXV OOM Małopolska 2019

oświadczenie rodo OOM

zgłoszenie, lista meldunkowa