Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji

W imieniu Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, zapraszamy przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska, na prelekcję pt. „Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych w świetle nowych regulacji”, która odbędzie się 13 czerwca 2018 r. we Wrocławiu. To już trzecie spotkanie nt. RODO organizowane przez nasz Wydział.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Ustawa o ochronie danych osobowych oraz planowane zmiany w 2018 r. – zakres regulacji.

2) Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

3) Co to są dane osobowe?

4) Dane „zwykłe” i dane „wrażliwe”.

5) Zbiór danych osobowych.

6) Administrator danych osobowych.

7) Przetwarzanie danych osobowych.

8) Polityka bezpieczeństwa danych osobowych.

9) Prawo do:

  1. a) informacji
  2. b) sprzeciwu
  3. c) poprawienia danych
  4. d) powierzenia danych.

10) Praktyczne aspekty stosowania RODO.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. w godz. 9.00-14.30, we Wrocławiu przy ulicy Dobrzyńskiej 21–23, V piętro (budynek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej).

Swój udział w spotkaniu należy potwierdzić do dnia 8 czerwca 2018 r. telefonicznie – u pana Sławomira Wójcika pod numerem telefonu 71 770 40 76, lub za pomocą wiadomości mail przesłanej na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl

Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Decyduje kolejność zgłoszeń.  Informację o zakwalifikowaniu się lub nie, otrzymacie Państwo na adres e-mail, z którego przyszło zgłoszenie.

 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji organizacjom pozarządowym www.umwd.dolnyslask.pl