Organizacje pozarządowe a koronawirus [KOMUNIKAT]

Informacja dla organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem oraz decyzją o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich placówek oświatowych, żłobków, miejskich instytucji kultury i obiektów sportowych, Wydział Partycypacji Społecznej rekomenduje:

  • zawieszenie wszystkich wydarzeń z większą liczbą uczestników, w tym realizowanych w ramach zawartych z Gminą Wrocław umów dotacyjnych, na minimum 2 tygodnie lub do odwołania;

  • zanalizowanie w przypadku umów dotacyjnych na realizację zadań publicznych zawartych z Gminą Wrocław zapisów pod kątem zmian o odwołaniu, zawieszeniu lub przesunięciu zajęć w ramach konkretnych umów i poinformowanie Gminy poprzez wysłanie mejla na adres wss@um.wroc.pl; będzie on traktowany jako oficjalne zgłoszenie chęci aneksowania danej umowy; w tytule mejla prosimy podać nr umowy i/lub nazwę zadania;

  • ograniczenie kontaktów osobistych z pracownikami komórek Urzędu Miejskiego Wrocławia i miejskich jednostek organizacyjnych (t.j. WCRS); prosimy o kontaktowanie się z pracownikami mejlowo lub telefonicznie; mejle koniecznie należy wysyłać nie tylko do danego pracownika, lecz również na skrzynkę wss@um.wroc.pl;

  • wstrzymanie się z odbieraniem podpisanych umów z Wydziału Partycypacji Społecznej jeśli nie istnieje ważny powód do tego; w razie konieczności możemy wysłać zaszyfrowany skan umowy na wskazany adres poczty elektronicznej.