„PLAN AKCJI NA STYCZEŃ – LUTY 2011”

Bardzo proszę o podanie w formie elektronicznej (na załączonym pliku) wszystkie akcje szkoleniowe oddzielnie dla KWJ i KWM planowane na na styczeń luty 2011 r, które znajdą się później w rocznym planie. Wstępnie proszę na te 2 miesiące założyć plan – ( 90% z 2010 r). W przypadku MMM i strefy do OOM rozgrywanych na terenie naszego województwa Środki na zawody należy każdorazowo uzgadniać indywidualnie z Kierownikiem Wyszkolenia DFS Pawłem Olszańskim.
Akcje te muszą być co tydzień uzgadniane w Ministerstwie Sportu i Turystyki!!!!

Kierownik Wyszkolenia DFS Paweł Olszański

KWJ,KWM 2011