Podział środków

DFS_logo_FBZrealizowane i rozliczone akcje szkoleniowe zgodnie z planami szkolenia dzieci i młodzieży złożonymi w DFS – stan na dzień 30.04.2015

Raport na dzień 30.04.2015