prelekcja – nowe wzory ofert i sprawozdań w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym

Poniżej informacja o spotkaniu dotyczącym nowych wzorów ofert, umowy i sprawozdań, które wejdą w życie od marca 2019 roku. Zapraszam do zgłaszania się i udziału. Spotkanie prowadzi Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy podany w wiadomości.

 

w imieniu Pani Agnieszki Kowol dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,  zapraszam na prelekcję, które odbędzie się w dniu 18 grudnia br. (wtorek) w godz. 10:30-14:30  w sali nr 122 w budynku Urzędu przy ul. Walońskiej 3-5, VII p. Na spotkaniu prowadzoną przez panią Karolinę Furmańską, omówione zostaną nowe wzory ofert i sprawozdań w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a).  Zmiany będą obowiązywały od 1 marca 2019 r., a zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:

– Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057)

– Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055)

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu przeze mnie zgłoszenia dostaną Państwo informację o zakwalifikowaniu się lub też nie na prelekcję.

Proszę o mailowe potwierdzenie obecności na adres: slawomir.wojcik@umwd.pl w terminie do 17 grudnia br.

 

Sławomir Wójcik

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

Walońska  3-5 VII p. , pok. nr 701 a

50-413 Wrocław

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

www.dolnyslask.pl