Program MSIT – KLUB

2013__logo_ministerstwo_sportu_i_turystyki
Do 31. sierpnia 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Klub”. Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Główne cele programu:
– upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
– wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
– wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
– inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
– optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Szczegóły dotyczące programu oraz składania wniosków.