Projekt „Strategie na Medal” – rekrutacja na pierwszy cykl szkoleń rozpoczęta!

Dolnośląska Federacja Sportu oraz Sports Project Management Group serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania strategicznego ukierunkowanego na działalność sportową w ramach projektu „Strategie na Medal”.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy! http://www.dips.pl/strategie/rekrutacja/formularz/

W SKRÓCIE
Szkolenie w ramach Projektu „Strategie na Medal” to 8 cykli bezpłatnych szkoleń z zarządzania strategicznego ukierunkowanego na działalność sportową. Każdy cykl to 80 godzin szkolenia dla 20 – osobowych grup. Szkolenia mają charakter warsztatowy i interaktywny, a prowadzenie zajęć przez 2 doświadczonych trenerów pozwoli na intensywniejsze przyswajanie wiedzy.

DLA KOGO?
W projekcie mogą brać udział osoby spełniające łącznie na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne:

a) pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zatrudnione na umowę o pracę bądź umowy cywilno-prawne.

b) osoby będące pracownikami każdego szczebla organizacji sportowych z Dolnego Śląska (m. in. klubów sportowych, AZS, UKS, stowarzyszeń sportowo-rekreacyjnych) lub pracujących zawodowo w innych branżach gospodarki, będące członkami tych organizacji

c) osoby z obszaru województwa dolnośląskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów muszą one posiada jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego)

KIEDY?
Szkolenia przeprowadzone zostaną w okresie od września 2011 do maja 2012. Całość szkolenia dla jednej grupy to 8 dni, czyli 4 weekendy. Szczegółowy harmonogram dostępny na stronie projektu.

GDZIE?
Zajęcia odbywać się będą w centrum Wrocławia w Hotelu Marshal, ul. Piłsudskiego 104

SZKOLENIA
Szkolenia podzielone są na 4 bloki szkoleniowe:

  • definicja strategii i taktyki, znaczenie strategii na każdym poziomie zarządzania
  • drzewo strategii i taktyki i ich wpływ na osiąganie celów organizacji
  • proces budowania strategii organizacji i jej odzwierciedlenia w celach i taktyce
  • komunikowanie i weryfikacja strategii w organizacji sportowej

Każdy z uczestników otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe oraz dyplom po ukończeniu szkolenia.

Dla uczestników dojeżdżających z miejscowości oddalonych od Wrocławia powyżej 50 km zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz nocleg w jednym z Wrocławskich hoteli.

Masz pytania? Napisz do nas: biuro.strategie@dips.pl