Projekt wymiany międzynarodowej

DFS planuje zorganizowanie międzynarodowego spotkania młodzieżowy w październiku 2010 roku.
Szczegóły w załączonym pliku.

Dla uzupełnienia grupy osób już pracujących w tym projekcie, DFS oczekuje na kandydatury młodych osób (16-25 lat) związanych ze środowiskiem sportowym z biegłą znajomością języka angielskiego (warsztaty i zajęcia będą prowadzone w tym języku), które mogą w przyszłości włączyć się pracę dolnośląskich klubów i związków sportowych.

Mamy jeszcze 3 – 4 miejsca (2 kobiety i 2 mężczyzn). Projekt realizowany ze środków UE, oczekiwany symboliczny wkład własny. Propozycję kandydatur proszę zgłaszać do Dyrektora Biura DFS w terminie do 27.05.2010.

Sport against stress