Protokół z posiedzenia Zarządu DOZP

W protokole m. in. podsumowanie sportowe 2014 roku, dorobek Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego przedstawiony w tabelach, które najlepiej ilustrują mocną pozycję tej dyscypliny w Polsce.

Protokół z posiedzenia Zarządu 25.09.2014