Rekrutacja – ostatni cykl projektu

Rekrutacja do V (ostatniego) cyklu została przedłużona do 10.10.2014 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu i wypełnienie formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie www.dips.pl/sportowcy w zakładce rekrutacja lub w formie papierowej (dostępny w Biurze Projektu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 50-059 Wrocław, budynek NBP).