Rozstrzygnięcie konkursu wniosków na realizację Programu Umiem Pływać w 2024 r.

Miło nam poinformować, że 15 maja Minister Sportu i Turystyki dokonał rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację w 2024 r. zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu Umiem Pływać, przyznając dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dla projektów złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Tym samym Dolnośląska Federacja Sportu zostala realizatorem Programu Umiem Pływać w 2024 roku na terenie Dolnego Śląska.

W dniu 20 marca 2024 r.  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę nr 8393/VI/24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2024 roku. Na mocy tej uchwały udzielono dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zajęć pływackich dla dzieci.

Zajęcia pływackie dla dzieci realizowane są we współpracy z samorządami lokalnymi, realizowane w oparciu o założenia „Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Aktualnie dobiega końca pierwszy etap projektu Umiem Pływać 2024, którego koniec przewidziany jest na 21 czerwca 2024 roku. Drugi etap Prjektu rozpocznie się z we wrześniu 2024 roku. Rekrutacja prowadzona na dwa etapy projektu została zakończona.

Projekt realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu, współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego.