Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

frontbox-08Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu Menedżera sportu.
Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kursu Menedżera sportu na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.

Za najkorzystniejszą została wybrana oferta:
VASCO Gabriel Pawlak