Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B na potrzeby projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.
Za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Ośrodek Szkolenia Kierowców „KRUK” Bogusław Kałdunek