Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację kursu „Menedżer sportu”

Dolnośląska Federacja Sportu informuje o wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonawcę usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkolenia z zakresu „Menedżer sportu” w ramach  projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze  środków budżetu państwa (15%) w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1. 
Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: dlaKadr.pl Dorota Podymniak