Rusza 5. edycja kursu Menedżera Piłki Nożnej

Już w czerwcu rozpocznie się 5. edycja kursu Menedżera Piłki Nożnej, organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Coachingu. Wszystkim członkom Polskiego Związku Piłkarzy przysługuje 10 % rabat na pakiet uczestnika!

Celem kursu Menedżera Piłki Nożnej jest przygotowanie profesjonalistów w dziedzinie zarządzania klubami piłkarskimi, związkami oraz jednostkami samorządowymi, szczególnie w kontekście zbliżającego się EURO 2012.

W Polsce wciąż brakuje odpowiednio wykształconych i przygotowanych do zawodu menedżerów sportu. Absolwenci kursu otrzymają dwa dyplomy potwierdzające podniesione kwalifikacje: państwowy dyplom Menedżera Piłki Nożnej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27.06.2001. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania) oraz dyplom Menedżera Piłki Nożnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu.

Terminy zjazdów: 5-6.06, 12-13.06, 19-20.06, 26-27.06, 3-4.07, 10-11.07

Cena pakietu uczestnika: 2000,00 zł
Pakiet uczestnika obejmuje:

 • udział w zajęciach,
 • materiały dydaktyczne (w formie drukowanej i elektronicznej),
 • przerwy kawowe,
 • 2 dyplomy

Zapisy :

  1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego online znajdującego się na stronie internetowej www.wszic.pl
  2. Złożenie wymaganych dokumentów w biurze WSZiC – do 31.05 !!!
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • 4 zdjęcia 3,5 x 4,5,
 • kserokopia dowodu osobistego. 

  Adres biura WSZiC :
  Wrocław, ul. Paderewskiego 35 (w koronie Stadionu Olimpijskiego, wejście nr 7, sektor 18)

3. Dokonanie wpłaty 2.000 zł na konto Uczelni  do 4.06 !!!

Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu
ul. Grudziądzka 122/1
51-165 Wrocław
70 1030 0019 0109 8530 0025 2615
Tytuł przelewu : Kurs Menedzera Pilki Noznej

Więcej informacji na www.wszic.pl lub mailowo biuro@wszic.pl lub telefonicznie 508 051 597

Serdecznie zapraszamy!