SKS 2019

Z przyjemnością informujemy, że wczoraj Ministerstwo Sportu i Turystyki, finansujące program, rozstrzygnęło konkurs na realizatorów: wojewódzkich i ogólnopolskiego, programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY w 2019 roku. Tak jak w ubiegłym roku operatorem w naszym województwie będzie Dolnośląska Federacja Sportu, która przy realizacji programu będzie ściśle współpracować ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk” we Wrocławiu.
Wyższa, niż w ubiegłym roku kwota przeznaczona na program pozwala na realizację zajęć w 1324 grupach, które zgłosiły się do programu – tutaj wykaz przyjętych grup. Pierwsze zajęcia mogą się odbyć już 21.01.2019 i będą mogły być organizowane także w okresie ferii zimowych.
Prosimy nauczycieli, którzy realizować będą program o pilne zapoznanie się z Listem do nauczycieli oraz dokumentami regulującymi działanie programu w naszym województwie oraz o jak najszybsze odesłanie nam umowy zlecenia (termin do 24.01.2019) oraz o rozpoczęcie działań w Dzienniku elektronicznym, który zostanie uruchomiony 21.01.2019 roku.

ŻYCZYMY POWODZENIA W REALIZACJI TEGO BARDZO POTRZEBNEGO PROGRAMU