Spotkanie dotyczące składania ofert w konkursach realizowanych przez Wydział Sportu UM

Zapraszamy do udziału w spotkaniu  dotyczącym wypełniania i składania ofert w otwartych konkursach realizowanych przez Wydział Sportu Urzędu Marszałkowskiego.


Spotkanie odbędzie się w dniu 18 grudnia o godzinie 10:00 w sali 510 Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23.

Tematem spotkania będzie instrukcja właściwego wypełniania dokumentów, omówienie wymogów formalnych, pokazanie najczęściej popełnianych błędów oraz prezentacja założeń otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku.

Prosimy o zgłaszanie swojej obecności na adres mailowy: paulina.gibek@dolnyslask.pl, joanna.imiela@dolnyslask.pl lub jadwiga.marciniec@dolnyslask.pl do dnia 16 grudnia br. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko oraz nazwę organizacji/stowarzyszenia sportowego.

W spotkaniu może uczestniczyć  80 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzeniem możliwości udziału w szkoleniu będzie mail zwrotny wysłany na adres zgłoszenia.