Spotkanie informacyjne projektu „Strategie na Medal”

W dniu 3 października w hotelu Marshal odbyło się spotkanie informacyjne projektu „Strategie na Medal”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele oraz działacze związków i klubów sportowych działających na terenie Dolnego Śląska. Po przedstawieniu informacji o nowym projekcie wywiązała się dyskusja na  temat potrzeb organizacji sportowych. Projekt Strategie na Medal realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu w partnerstwie z Sports Project Managment Group.

Przebieg spotkania:

  • podstawowe informacje o projekcie (zasady rekrutacji, harmonogram szkoleń) – Justyna Stoch Wilczek- kierownik projektu oraz Marcin Tomalski – specjalista ds rekrutacji,
  • szkolenia z zarządzania strategicznego – dlaczego warto wziąć udział?, tematyka zajęć – Jakub Kalinowski – właściciel Sports Project Managment Group,
  • panel dyskusyjny – zarządzanie strategiczne w dolnośląskich związkach sportowych, fundusze na sport w nowym okresie programowania, potrzeby organizacji sportowych, pomysły na nowe projekty.

Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na lunch.

Projekt „Strategie na Medal” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.