SSM i Trener 2012 do 2011

W trzech analizach wyniki całego województwa dolnośląskiego zostały potraktowane, jako wyróżniające się w kraju w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM) w stosunku do roku 2010 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki:

1.       Program „Trener” (dofinansowanie płac dla najlepiej pracujących trenerów młodzieżowych): 101,77% – 4 miejsce,

2.       Wyniki w ramach SSM w kategoriach junior i junior młodszy 105,35% – 4 miejsce,

3.       Wyniki w ramach SSM we wszystkich kategoriach 103,77% – 4 miejsce.

 trener – pobierz tabelę