Stypendia sportowe na 2020 rok

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2018 roku określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

Pozostałe informacje dostępne na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.