Szkolny Klub Sportowy 2018

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do programu SKS 2018.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że po raz drugi Dolnośląska Federacja Sportu współpracująca ze Szkolnym Związkiem Sportowym składa wniosek na koordynację programu Szkolny Klub Sportowy w województwie dolnośląskim w 2018 roku.
Ukazało się ogłoszenie konkursowe w związku z czym rozpoczynamy rekrutację szkół i grup do programu. Prosimy o zapoznanie się z treścią List do Dyrektorów Szkół, który został wysłany drogą mailową oraz treścią założeń programu na 2018 rok.

Zgłoszenia szkół przyjmujemy na obowiązujących drukach w nieprzekraczalnym terminie do 8.01.2018 roku

Wymagane dokumenty – podpisany i podbity skan zgłoszenia z pliku Word oraz plik Excel należy przesłać na adres mailowy: programy@dips.pl do 8 stycznia 2018 r.

Prosimy NIE przesyłać zgłoszeń pocztą tradycyjną – akceptowane będą jedynie zgłoszenia mailowe

Druk zgłoszenia Word

Zgłoszenie Plik Excel

Założenia programowe