Szkolny Klub Sportowy – aktualizacja

Wkrótce w całej Polsce w szkołach wszystkich typów rozpocznie działanie kilka tysięcy grup sportowych na zajęciach pozalekcyjnych. Dzięki programowi Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. Szkolny Klub Sportowy także w naszym województwie będzie mogło w 2017 roku działać 977 grup.

Zajęcia mogą rozpocząć się od 16 stycznia.

Aby rozpocząć zajęcia niezbędne jest przesłanie przez Organy Prowadzące skanu Umowy o współpracy wraz z Załącznikiem nr 1 (2 egzemplarze oryginału należy przesłać pocztą). 
Od nauczycieli oczekujemy SKANÓW umów zleceń (skan umowy należy przesłać natychmiast, wersję papierową należy przesłać pocztą).
Proszę się też upewnić, że korzystają Państwo z aktualnego wzoru umowy załączonego poniżej.

Dolnośląska Federacja Sportu, która złożyła wniosek jako operator wojewódzki programu będzie współpracowała przy jego realizacji za Szkolnym Związkiem Sportowym.
Powstały dwa zespoły, które opiekować się będą realizacją programu w zakwalifikowanych szkołach

PROSIMY  O KONTAKTOWANIE SIĘ WYŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIO PRZYDZIELONĄ PAŃSTWU JEDNOSTKĄ ZGODNIE Z PODZIAŁEM PONIŻEJ.

1. Dolnośląska Federacja Sportu obejmie opiekę nad szkołami w powiatach:

– bolesławiecki
– dzierżoniowski
– głogowski
– górowski
– jaworski
– miasto Jelenia Góra
– jeleniogórski
– kamiennogórski
– kłodzki
– miasto Legnica
– legnicki
– lubański
– lubiński
– oleśnicki
– polkowicki

LISTA SZKÓŁ OBJĘTYCH PATRONATEM DOLNOŚLĄSKIEJ FEDERACJI SPORTU

Dane kontaktowe:

Dolnośląska Federacja Sportu
Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
tel. 666 871 737
e-mail: programy@dips.pl
www.sport.wroclaw.pl

2. Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” obejmie opiekę nad szkołami w powiatach:

– lwówecki
– milicki
– oławski
– strzeliński
– średzki
– świdnicki
– trzebnicki
– miasto Wałbrzych
– wałbrzyski
– wołowski
– miasto Wrocław
– wrocławski
– ząbkowicki
– zgorzelecki
– złotoryjski

LISTA SZKÓŁ OBJĘTYCH PATRONATEM SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

Dane kontaktowe:

Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”
Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
tel. 71 367 33 15/16
e-mail: dolnoslaskiszs@gmail.com
www.dolnoslaski.szs.pl

Natychmiast po otrzymaniu zgody z MSiT zawiadomimy zainteresowane szkoły i organy prowadzące szkoły o możliwości rozpoczęcia zajęć.
Ewentualne pytania dotyczące programu prosimy kierować zgodnie z podanym wyżej przydziałem do odpowiednich jednostek.

 

DOKUMENTY

Warunki realizacji programu SKS 2017

Lista przyjętych szkół – Dolnośląska Federacja Sportu

Lista przyjętych szkół -Szkolny Związek Sportowy

Umowa o współpracy przy realizacji programu – PDF

Umowa o współpracy przy realizacji programu – .doc

Umowa zlecenie SKS 2017 – PDF

Umowa zlecenie SKS 2017 – .doc

Rozliczenie godzin DFS

Załącznik nr 1

Oświadczenie opiekuna