Umiem pływać

umiemplywac
Realizującym program „Umiem pływać” przypominamy o wypełnieniu i przesłaniu dokumentów wraz z zakończeniem projektu.

W załączeniu dziennik zajęć oraz arkusz sprawdzający nabyte umiejętności.

 

Arkusz sprawdzający

Dziennik zajęć