Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 4.03.2014

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 04.03.2014 dotyczące realizacji usługi polegającej organizacji i przeprowadzeniu szkoleń informatycznych w ramach projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ? Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie XV „Uwagi końcowe” (ust.2) ww. zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.”

unieważnienie Zapytania ofertowego z dn. 4.03.2014