Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego  dotyczącego realizacji usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu Prawa jazdy kategorii B w ramach projektu „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” Nr projektu WND-POKL. 07.02.01-02-019/12

Dolnośląska Federacja Sportu informuje, iż z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (DFS), unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 10.09.2014 r. dotyczące realizacji usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu Prawa jazdy kategorii B w ramach projektu pt. „Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie XV „Uwagi końcowe” (ust.2) ww. zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego”.