W stronę Odry

„W stronę Odry” – konkurs Województwa Dolnośląskiego na zadania sportowe i turystyczne dla organizacji pozarządowychW związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 2018 roku rokiem Odry, 28 lutego 2018 r. Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych związanych z Odrą, jej dopływami i innymi akwenami wodnymi. W konkursie można składać oferty, które dotyczą 2 obszarów:

  1. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności sportowych i rekreacyjnych związanych ze środowiskiem wodnym – imprezy, zawody sportowe i cykliczne zajęcia na Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach oraz dolnośląskich rzekach, popularyzacja różnych sportów wodnych oraz aktywności uprawianych w bezpośredniej bliskości wody
  2. Upowszechniania turystyki i promowanie walorów turystycznych regionu – imprezy turystyczne mające na celu upowszechnienie i popularyzację turystyki aktywnej, realizowanej na rzece Odrze, jej dopływach, akwenach i zbiornikach wodnych oraz dolnośląskich rzekach, zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy dotyczącej zachowania się na ciekach i akwenach wodnych

Zadania będzie można realizować w terminie od 26 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 roku.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wszystkie szczegóły ogłoszenia konkursowego można znaleźć pod tym linkiem:

www.bip.umwd.dolnyslask.pl