Warunki przyznawania stypendiów sportowych

W związku z obowiązującą uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dotyczącą przyznawania stypendiów sportowych dla najlepszych zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, wnioski o stypendium należy składać do 31 stycznia 2012 roku w sekretariacie departamenty Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

stypendia UMWD

stypendia UMWD1