Współpraca międzynarodowa w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa dolnośląskiego

Finansowanie zadania: „Współpraca międzynarodowa w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa dolnośląskiego”

Bardzo prosimy zainteresowane związki o składanie ofert do Dyrektora DFS na ww zadanie w terminie do dnia 10.03.2011 r.

Informujemy, że w zadaniu można dofinansować następujące pozycje kosztów:

  1. Koszty wyjazdu – transport ( wyjazdy)
  2. Zawody i zgrupowania, noclegi i wyżywienie zawodników ( przyjazd)